Sunumlarımız Web Sayfamızda Yayınlanmıştır. (01.03.2017)

Ülkemizde sağlıkta ulusal ve uluslararası akreditasyon programlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla görev yapan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) kuruluşunu takip eden süreçte çalışmalarına başlamış ve hastanelere yönelik ulusal akreditasyon programının alt yapısını tamamlamış olup 24 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiği açılış ve bilgilendirme toplantısı ile de Hastane Akreditasyon Programını kamuoyuna ilan etmiştir. Akreditasyon sürecinin başlaması nedeniyle kurumlarımızın ihtiyaç duyabileceği, daha önceki hastane ziyaretlerimizde de sıkça talep edilen,

  • TÜSKA Vizyon ve Değerler 
  • Dünya'da ve Türkiye'de Akreditasyon 
  • Hastane Akreditasyon Programı 
  • Sağlıkta Akreditasyon Standartları (Hastane) 
  • Akreditasyon Denetim Yöntemi Ve Denetçi Eğitim Programı 
  • Akreditasyonun Sağlık Hizmetlerine Etkisi ve Teşvikler

konulu sunumlarımız  Web sayfamız Sunumlar kısmında PDF formatında paylaşılmıştır. TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü çalışmaları kapsamında hazırlanan sunumlarımız ihtiyaç halinde kaynak gösterilmek şartıyla  kullanılabilir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

“TÜSKA Denetçi Eğitim Programı” Yürürlüğe Girdi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine (ADSM) yönelik TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı Pilot Çalışmaları başladı… Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayları Belirlendi (05.02.2018) TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı SAS Hastane Seti ISQua Tarafından Yeniden Akredite Edildi. Yoğun talep nedeniyle Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Aday Adayı Başvuruları 17 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. “Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı. -- İlan Güncellendi (12.01.2017) TÜSKAnet Öz Değerlendirme Simülasyon Programı ile Hastanenizin Akreditasyon İçin Hazır Olup Olmadığını Test Edebilirsiniz. Sağlık Turizmi Geliştirme Çalıştayı’na Davetli Misafir olarak katıldık… Hastane Kalite Yönetim Sistemleri (Mevcut Durum Analizi) Çalıştay Raporu 34. ISQua Konferansı ve ISQua Genel Kurul Toplantısına Katıldık – Londra Akademi-Klinik İşbirliği Olarak Kalite İyileştirme Uygulaması "Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi" Yayın Hayatına Başladı Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde, Sağlık Hizmetlerinde Ulusal Akreditasyon Sistemi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) Akreditasyon Standartları yayınlandı. II.Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı. 7 Haziran 2017 - Ankara Hastane Kalite Yönetim Sistemleri Çalıştayı / 26 Mayıs 2017 “Hastane Akreditasyon Program Rehberi” ile “Hastane Akreditasyon Standartları Uygulama Rehberi” yayınlandı. Kapasite Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi. / 10 - 12 Mayıs 2017 Bilim Kurullarımızın İlk Toplantısı Yapıldı. / 11 Nisan 2017 - Ankara TOBB Sağlık Kurumları Meclis Toplantısına Davet Edildik. / 7 Nisan 2017 - Ankara TÜM HABERLER