TOBB Sağlık Kurumları Meclis Toplantısına Davet Edildik. / 7 Nisan 2017 - Ankara

Enstitüsü Başkanımız Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ'ın 7 Nisan 2017 tarihinde, TOBB'nin Sağlık Kurumları Meclisi Toplantısı'na davetine, Araştırmacı-Uzman ekibimizle katılım sağladık.

Kalite ve Akreditasyon Programının tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantının başında, TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Sayın Dr. Seyit KARACA tarafından 5174 sayılı Kanun uyarınca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde sektörel gelişmeyi teşvik etmek amacıyla oluşturulan Türkiye Sağlık Kurumları Meclisinin 2008 yılından bu yana yaptığı faaliyetler anlatıldı.

Daha sonra Enstitü Başkanımız Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ tarafından, Türkiye Sağlık Kurumları Meclis üyelerine yapılan sunumda ise, TÜSKA’nın kuruluş amacı, bu güne kadar gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ve bundan sonraki yol haritası hakkında katılımcılar bilgilendirilerek, sağlıkta akreditasyon ile asıl hedefin ulusal çapta sağlıkta kalite kültüründe sürekli iyileşmeye odaklanan bir değişimi yakalamak olduğu, akreditasyon yolculuğunda tüm sağlık kurumlarına her türlü desteği sunma konusunda aynı mesafede oldukları, bu bağlamda TOBB Üyesi özel sağlık kuruluşlarına kurulacak ofisler aracılığı ile rehberlik ve danışmanlık hizmeti verebileceklerini ifade etti.

Meclis üyelerinin sorularının cevaplandırıldığı sunumun sonunda, Dr. Seyit KARACA katılımlarından dolayı Enstitü Başkanı ve çalışanlarına teşekkür etti. Nazik davetleri ve konukseverliklerinden dolayı biz de TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı ve meclis üyelerine teşekkür ederiz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“TÜSKA Denetçi Eğitim Programı” Yürürlüğe Girdi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine (ADSM) yönelik TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı Pilot Çalışmaları başladı… Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayları Belirlendi (05.02.2018) TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı SAS Hastane Seti ISQua Tarafından Yeniden Akredite Edildi. Yoğun talep nedeniyle Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Aday Adayı Başvuruları 17 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. “Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı. -- İlan Güncellendi (12.01.2017) TÜSKAnet Öz Değerlendirme Simülasyon Programı ile Hastanenizin Akreditasyon İçin Hazır Olup Olmadığını Test Edebilirsiniz. Sağlık Turizmi Geliştirme Çalıştayı’na Davetli Misafir olarak katıldık… Hastane Kalite Yönetim Sistemleri (Mevcut Durum Analizi) Çalıştay Raporu 34. ISQua Konferansı ve ISQua Genel Kurul Toplantısına Katıldık – Londra Akademi-Klinik İşbirliği Olarak Kalite İyileştirme Uygulaması "Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi" Yayın Hayatına Başladı Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde, Sağlık Hizmetlerinde Ulusal Akreditasyon Sistemi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) Akreditasyon Standartları yayınlandı. II.Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı. 7 Haziran 2017 - Ankara Hastane Kalite Yönetim Sistemleri Çalıştayı / 26 Mayıs 2017 “Hastane Akreditasyon Program Rehberi” ile “Hastane Akreditasyon Standartları Uygulama Rehberi” yayınlandı. Kapasite Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi. / 10 - 12 Mayıs 2017 Bilim Kurullarımızın İlk Toplantısı Yapıldı. / 11 Nisan 2017 - Ankara TOBB Sağlık Kurumları Meclis Toplantısına Davet Edildik. / 7 Nisan 2017 - Ankara TÜM HABERLER