Bilim Kurullarımızın İlk Toplantısı Yapıldı. / 11 Nisan 2017 - Ankara

Enstitümüz Bilim kurullarının ilk toplantısı, Sayın Enstitü Başkanımızın Başkanlığında 11.04.2017 tarihinde, T.C. Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı B Blok. Necmettin ALKIŞ Eğitim Salonunda yapıldı.  Akreditasyon Yürütme Kurulu, İtiraz ve Şikâyetleri Değerlendirme Kurulu, TÜSKA Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu, TÜSKA Uluslararası Akreditasyon Bilim Kurulu ve Kalite Bilim Kurulunun toplantıları tanışma ve kurumsal kültürün aktarılmasını amaçlayan sunumlar nedeniyle bir arada yapıldı. Saat: 13.00-18.00 arasında yaklaşık olarak 5 saat süren toplantıya 22 Bilim Kurulu Üyesi ile ekibimiz katıldı.

Toplantı saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra, Enstitü Başkanımızın Kurul üyelerine yaptığı konuşması ile devam edildi. Başkanımız konuşmasında; TÜSKA’nın kuruluş amacı, bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ile bundan sonraki yol haritası hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi.

Araştırmacı ve  uzman ekibimizin bilim kurulu üyelerine  yaptıkları sunumlarda ise; Bilim kurullarının mevzuat altyapısı ile görev ve yetkileri,Türkiye’nin  kalite ve akreditasyon yolculuğu,TÜSKA’nın  mevcut durumu, sağlıkta akreditasyon standartlarının önemi, hastane akreditasyon programları, uluslararası programlar biriminin görev alanı ile ilgili genel bilgiler,  ISQua ile ilişkiler,  akreditasyon denetim yöntemi ve denetçi eğitim programı, akreditasyonun sağlık hizmetlerine etkisi ve akreditasyon teşvikleri gibi konularda bilgiler aktardılar.
Bilim kurulları üyeleri ile yapılan istişare sonucu öneri ve görüşleri alınarak bundan sonra yapılacak faaliyetlerde izlenecek yol haritasının belirlenmesi konusundaki tavsiye kararları tutanaklara geçirildi. Toplantı saat 18.00’de sona erdi.

Tüm Bilim Kurulu üyelerine katılımları ve Ulusal Akreditasyon programına verecekleri katkı nedeniyle teşekkür ve şükranlarımızı sunarız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“TÜSKA Denetçi Eğitim Programı” Yürürlüğe Girdi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine (ADSM) yönelik TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı Pilot Çalışmaları başladı… Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayları Belirlendi (05.02.2018) TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı SAS Hastane Seti ISQua Tarafından Yeniden Akredite Edildi. Yoğun talep nedeniyle Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Aday Adayı Başvuruları 17 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. “Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı. -- İlan Güncellendi (12.01.2017) TÜSKAnet Öz Değerlendirme Simülasyon Programı ile Hastanenizin Akreditasyon İçin Hazır Olup Olmadığını Test Edebilirsiniz. Sağlık Turizmi Geliştirme Çalıştayı’na Davetli Misafir olarak katıldık… Hastane Kalite Yönetim Sistemleri (Mevcut Durum Analizi) Çalıştay Raporu 34. ISQua Konferansı ve ISQua Genel Kurul Toplantısına Katıldık – Londra Akademi-Klinik İşbirliği Olarak Kalite İyileştirme Uygulaması "Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi" Yayın Hayatına Başladı Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde, Sağlık Hizmetlerinde Ulusal Akreditasyon Sistemi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) Akreditasyon Standartları yayınlandı. II.Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı. 7 Haziran 2017 - Ankara Hastane Kalite Yönetim Sistemleri Çalıştayı / 26 Mayıs 2017 “Hastane Akreditasyon Program Rehberi” ile “Hastane Akreditasyon Standartları Uygulama Rehberi” yayınlandı. Kapasite Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi. / 10 - 12 Mayıs 2017 Bilim Kurullarımızın İlk Toplantısı Yapıldı. / 11 Nisan 2017 - Ankara TOBB Sağlık Kurumları Meclis Toplantısına Davet Edildik. / 7 Nisan 2017 - Ankara TÜM HABERLER