“Hastane Akreditasyon Program Rehberi” ile “Hastane Akreditasyon Standartları Uygulama Rehberi” yayınlandı.

Bilindiği üzere Enstitümüz tarafından 24 Şubat 2017 tarihinde “Sağlık Hizmetlerinde Ulusal Akreditasyon Programı Açılış Toplantısı” yapılmış ve ilk akreditasyon programı olan “Hastane Akreditasyon Programı” hayata geçirilmiştir.

Programın açılışını takiben, Enstitümüzce gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucunda akreditasyonu hedefleyen hastaneler için önemli birer kaynak oluşturacak“Hastane Akreditasyon Program Rehberi” ve “Hastane Akreditasyon Standartları Uygulama Rehberi” hazırlanmış olup siz değerli hastane çalışanlarının kullanımına sunulmuştur.

Hastane Akreditasyon Programı Rehberi; Akredite olmak isteyen hastanelerin akreditasyon başvurusu yapmasından, hastanenin akredite edilmesine kadar geçen süreçler ile akreditasyonun devamı, yenilenmesi, askıya alınması ve iptal edilmesi şartlarına ilişkin konuları içerecek şekilde hastanelerin akreditasyon süreci hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmış bir rehberdir.

Hastane Akreditasyon Standartları Uygulama Rehberi ise; Sağlıkta Akreditasyon Standartları Hastane Seti’ne yönelik uygulamalara ilişkin hastanelere rehberlik sağlamak amacı ile hazırlanmış vestandartlara ilişkin kullanıcılardan tam olarak neler beklendiği, akreditasyon denetimlerinde karşılaşılabilecek kritik hususlara ilişkin dikkat edilmesi gereken noktalar, bir standardın diğer standartlarla ve ulusal mevzuatla olan ilişkisi vb. kapsamlı bilgilere yer verilmiştir.

Rehberlerimize yalnızca TÜSKAnet üzerinden kurumsal üyeler erişilebilecek olup bu erişim için kullanıcıların TÜSKAnet’e üyelik sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Sağlık hizmetlerinin kalitesini sürekli iyileştirmeyi hedefleyerek bunu TÜSKA Akreditasyon Belgesi ile taçlandırmayı hedefleyen hastanelerimiz için, Enstitümüzce hazırlanan bu rehberlerin kurumları sağlam bir temelle akreditasyona hazırlayacağına inanıyoruz.

Akreditasyon yolculuğuna hazırlanan tüm hastanelerimize çalışmalarında başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

program rehberi uygulama rehberi

“TÜSKA Denetçi Eğitim Programı” Yürürlüğe Girdi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine (ADSM) yönelik TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı Pilot Çalışmaları başladı… Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayları Belirlendi (05.02.2018) TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı SAS Hastane Seti ISQua Tarafından Yeniden Akredite Edildi. Yoğun talep nedeniyle Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Aday Adayı Başvuruları 17 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. “Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı. -- İlan Güncellendi (12.01.2017) TÜSKAnet Öz Değerlendirme Simülasyon Programı ile Hastanenizin Akreditasyon İçin Hazır Olup Olmadığını Test Edebilirsiniz. Sağlık Turizmi Geliştirme Çalıştayı’na Davetli Misafir olarak katıldık… Hastane Kalite Yönetim Sistemleri (Mevcut Durum Analizi) Çalıştay Raporu 34. ISQua Konferansı ve ISQua Genel Kurul Toplantısına Katıldık – Londra Akademi-Klinik İşbirliği Olarak Kalite İyileştirme Uygulaması "Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi" Yayın Hayatına Başladı Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde, Sağlık Hizmetlerinde Ulusal Akreditasyon Sistemi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) Akreditasyon Standartları yayınlandı. II.Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı. 7 Haziran 2017 - Ankara Hastane Kalite Yönetim Sistemleri Çalıştayı / 26 Mayıs 2017 “Hastane Akreditasyon Program Rehberi” ile “Hastane Akreditasyon Standartları Uygulama Rehberi” yayınlandı. Kapasite Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi. / 10 - 12 Mayıs 2017 Bilim Kurullarımızın İlk Toplantısı Yapıldı. / 11 Nisan 2017 - Ankara TOBB Sağlık Kurumları Meclis Toplantısına Davet Edildik. / 7 Nisan 2017 - Ankara TÜM HABERLER