Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) Akreditasyon Standartları yayınlandı.

Bilindiği üzere Enstitümüz tarafından 24 Şubat 2017 tarihinde “Sağlık Hizmetlerinde Ulusal Akreditasyon Programı Açılış Toplantısı” yapılarak ilk akreditasyon programı olan “Hastane Akreditasyon Programı” ilan edilmiş idi.

TÜSKA Akreditasyon Programları kapsamında, yakın zamanda “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Akreditasyon Programı”nın hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

ADSM Akreditasyon Programı,Türkiye’de ağız ve diş sağlığı alanında fiili olarak hizmet veren;

  • Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri
  • Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri
  • Diş Hekimliği Fakültelerine yönelik olacaktır.

Program, Enstitümüzce bu alana yönelik gerçekleştirilecek Pilot Çalışmalar sonucunda nihai hali verilerek hayata geçirilecektir.

ADSM Akreditasyon Programına yönelik süreçte, “Sağlıkta Akreditasyon Standartları ADSM Seti” kullanılacaktır.ADSM Akreditasyon Standartları, Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanarak, 26 Kasım 2014 tarihinde ISQua(International SocietyforQuality in HealthCare) tarafından akredite edilmiş ve Bakanlık Makamının 18.10.2015 Tarih ve 26325996/147 Sayılı oluru ile Enstitümüze devredilmiştir.

Standartların hazırlanmasındaki katkıları nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’na teşekkür eder, Enstitümüzce gerçekleştirilecek olan ulusal akreditasyon faaliyetlerinin ülkemiz sağlık hizmetleri kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

ADSM Akreditasyon Standartları Kitabına ulaşmak için tıklayınız.

adsm seti

“TÜSKA Denetçi Eğitim Programı” Yürürlüğe Girdi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine (ADSM) yönelik TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı Pilot Çalışmaları başladı… Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayları Belirlendi (05.02.2018) TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı SAS Hastane Seti ISQua Tarafından Yeniden Akredite Edildi. Yoğun talep nedeniyle Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Aday Adayı Başvuruları 17 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. “Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı. -- İlan Güncellendi (12.01.2017) TÜSKAnet Öz Değerlendirme Simülasyon Programı ile Hastanenizin Akreditasyon İçin Hazır Olup Olmadığını Test Edebilirsiniz. Sağlık Turizmi Geliştirme Çalıştayı’na Davetli Misafir olarak katıldık… Hastane Kalite Yönetim Sistemleri (Mevcut Durum Analizi) Çalıştay Raporu 34. ISQua Konferansı ve ISQua Genel Kurul Toplantısına Katıldık – Londra Akademi-Klinik İşbirliği Olarak Kalite İyileştirme Uygulaması "Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi" Yayın Hayatına Başladı Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde, Sağlık Hizmetlerinde Ulusal Akreditasyon Sistemi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) Akreditasyon Standartları yayınlandı. II.Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı. 7 Haziran 2017 - Ankara Hastane Kalite Yönetim Sistemleri Çalıştayı / 26 Mayıs 2017 “Hastane Akreditasyon Program Rehberi” ile “Hastane Akreditasyon Standartları Uygulama Rehberi” yayınlandı. Kapasite Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi. / 10 - 12 Mayıs 2017 Bilim Kurullarımızın İlk Toplantısı Yapıldı. / 11 Nisan 2017 - Ankara TOBB Sağlık Kurumları Meclis Toplantısına Davet Edildik. / 7 Nisan 2017 - Ankara TÜM HABERLER