II.Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı. 7 Haziran 2017 - Ankara

Enstitümüz Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu, Sayın Enstitü Başkanımızın Başkanlığı'nda 07.06.2017 tarihinde ikinci kez bir araya geldi. Sağlık Bakanlığı B Blok 5. Kat Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, TÜSKA Stratejik Eylem Planı'nda yer alan akreditasyon çalışma alanlarına yönelik önemli konu başlıkları ele alındı.

Kurulun yıllık faaliyet programı ve etkin çalışması için uygulanabilecek yöntem önerileri üzerinde önemli tespitlerde bulunuldu. Kurulun temel çalışma alanı olan akreditasyon çalışmaları kapsamında, TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı uygulama sürecine yönelik durum değerlendirmesi yapılarak,Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Hastane Akreditasyon Standartları” revizyon çalışmaları, Bilim Kurulu çalışma alanı kapsamında değerlendirildi.Bu kapsamda bugüne kadar gerçekleştirilen Enstitü çalışmaları (denetçi eğitimleri, çalıştaylar, pilot çalışmalar vb.) çerçevesinde standartlara yönelik alınan tüm kullanıcı geribildirimleri temel alınarak standartların revizyonuna yönelik TÜSKA görüş ve önerilerinin hazırlanması ve hazırlanan önerilerin, bilimsel destek sağlamak amacı ile Bakanlığa iletilmesi yönünde tavsiye kararları alındı. 

Tüm Bilim Kurulu Üyelerine katılımları ve Ulusal Akreditasyon çalışmalarına verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür ve şükranlarımızı sunarız.

“TÜSKA Denetçi Eğitim Programı” Yürürlüğe Girdi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine (ADSM) yönelik TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı Pilot Çalışmaları başladı… Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayları Belirlendi (05.02.2018) TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı SAS Hastane Seti ISQua Tarafından Yeniden Akredite Edildi. Yoğun talep nedeniyle Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Aday Adayı Başvuruları 17 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. “Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı. -- İlan Güncellendi (12.01.2017) TÜSKAnet Öz Değerlendirme Simülasyon Programı ile Hastanenizin Akreditasyon İçin Hazır Olup Olmadığını Test Edebilirsiniz. Sağlık Turizmi Geliştirme Çalıştayı’na Davetli Misafir olarak katıldık… Hastane Kalite Yönetim Sistemleri (Mevcut Durum Analizi) Çalıştay Raporu 34. ISQua Konferansı ve ISQua Genel Kurul Toplantısına Katıldık – Londra Akademi-Klinik İşbirliği Olarak Kalite İyileştirme Uygulaması "Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi" Yayın Hayatına Başladı Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde, Sağlık Hizmetlerinde Ulusal Akreditasyon Sistemi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) Akreditasyon Standartları yayınlandı. II.Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı. 7 Haziran 2017 - Ankara Hastane Kalite Yönetim Sistemleri Çalıştayı / 26 Mayıs 2017 “Hastane Akreditasyon Program Rehberi” ile “Hastane Akreditasyon Standartları Uygulama Rehberi” yayınlandı. Kapasite Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi. / 10 - 12 Mayıs 2017 Bilim Kurullarımızın İlk Toplantısı Yapıldı. / 11 Nisan 2017 - Ankara TOBB Sağlık Kurumları Meclis Toplantısına Davet Edildik. / 7 Nisan 2017 - Ankara TÜM HABERLER