II.Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı. 7 Haziran 2017 - Ankara

Enstitümüz Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu, Sayın Enstitü Başkanımızın Başkanlığı'nda 07.06.2017 tarihinde ikinci kez bir araya geldi. Sağlık Bakanlığı B Blok 5. Kat Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, TÜSKA Stratejik Eylem Planı'nda yer alan akreditasyon çalışma alanlarına yönelik önemli konu başlıkları ele alındı.

Kurulun yıllık faaliyet programı ve etkin çalışması için uygulanabilecek yöntem önerileri üzerinde önemli tespitlerde bulunuldu. Kurulun temel çalışma alanı olan akreditasyon çalışmaları kapsamında, TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı uygulama sürecine yönelik durum değerlendirmesi yapılarak,Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Hastane Akreditasyon Standartları” revizyon çalışmaları, Bilim Kurulu çalışma alanı kapsamında değerlendirildi.Bu kapsamda bugüne kadar gerçekleştirilen Enstitü çalışmaları (denetçi eğitimleri, çalıştaylar, pilot çalışmalar vb.) çerçevesinde standartlara yönelik alınan tüm kullanıcı geribildirimleri temel alınarak standartların revizyonuna yönelik TÜSKA görüş ve önerilerinin hazırlanması ve hazırlanan önerilerin, bilimsel destek sağlamak amacı ile Bakanlığa iletilmesi yönünde tavsiye kararları alındı. 

Tüm Bilim Kurulu Üyelerine katılımları ve Ulusal Akreditasyon çalışmalarına verdikleri katkılar nedeniyle teşekkür ve şükranlarımızı sunarız.

“TÜSKA Diyaliz Merkezi Akreditasyon Programı” hazırlık çalışmalarımız başladı… TÜSKA Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Akreditasyon Programı Bilgilendirme Toplantılarımız başladı. TÜSKA olarak tüm paydaşlarımızın 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü’nü kutlarız. “Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi” yayın hayatına başladı. “İtiraz ve Şikâyetleri Değerlendirme Kurulu” toplandı. Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulumuzun üçüncü olağan toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Kalite Bilim Kurulumuzun üçüncü olağan toplantısı yapıldı. SAD Adayı Temel Eğitim Programı Genel Sınav Sonuçları Açıklandı! Akreditasyon Denetim Yöntemimiz "En İyi Uygulama 1.'si" Ödülü Aldı! Sağlıkta Akreditasyon Standartları-ADSM Setine İlişkin Görüş ve Öneri Alınması “Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Temel Eğitim Programı”düzenlendi. (26-30 Mart / 16-20 Nisan 2018 - Ankara) Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Temel Eğitim Programı Teorik Sınav Sonuçları Açıklandı! TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanlığı'na Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL atanmıştır. “TÜSKA Denetçi Eğitim Programı” Yürürlüğe Girdi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine (ADSM) yönelik TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı Pilot Çalışmaları başladı… Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayları Belirlendi (05.02.2018) TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı SAS Hastane Seti ISQua Tarafından Yeniden Akredite Edildi. Yoğun talep nedeniyle Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Aday Adayı Başvuruları 17 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. “Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı. -- İlan Güncellendi (12.01.2017) TÜSKAnet Öz Değerlendirme Simülasyon Programı ile Hastanenizin Akreditasyon İçin Hazır Olup Olmadığını Test Edebilirsiniz. TÜM HABERLER