"Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi" Yayın Hayatına Başladı

Enstitümüz tarafından sağlık alanında yapılan akademik çalışmaları desteklemek, çalışmaların ulusal ve uluslararası alanda sağlık profesyonelleri ve akademisyenleri ile paylaşılmasını sağlamak amacıyla “Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi” adında süreli yayın hazırlanmış ve yayın hayatına başlamıştır.

Elektronik ortamda yayınlanan, açık erişime sahip ve 2017 yılı içerisinde ilk sayısının yayınlanması planlanan Dergimizde sağlık alanında kalite ve akreditasyon konularına yönelik, araştırma makalesi, derleme, olgu/vaka sunumları, editöre mektup gibi Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer verilecektir.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisine http://dergipark.gov.tr/jhqa linkinden ulaşarak takip edebilirsiniz.

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisinin ülkemiz sağlık hizmetlerine olumlu katkıda bulunması dileklerimizle…

“TÜSKA Denetçi Eğitim Programı” Yürürlüğe Girdi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine (ADSM) yönelik TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı Pilot Çalışmaları başladı… Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayları Belirlendi (05.02.2018) TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı SAS Hastane Seti ISQua Tarafından Yeniden Akredite Edildi. Yoğun talep nedeniyle Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Aday Adayı Başvuruları 17 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. “Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı. -- İlan Güncellendi (12.01.2017) TÜSKAnet Öz Değerlendirme Simülasyon Programı ile Hastanenizin Akreditasyon İçin Hazır Olup Olmadığını Test Edebilirsiniz. Sağlık Turizmi Geliştirme Çalıştayı’na Davetli Misafir olarak katıldık… Hastane Kalite Yönetim Sistemleri (Mevcut Durum Analizi) Çalıştay Raporu 34. ISQua Konferansı ve ISQua Genel Kurul Toplantısına Katıldık – Londra Akademi-Klinik İşbirliği Olarak Kalite İyileştirme Uygulaması "Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi" Yayın Hayatına Başladı Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde, Sağlık Hizmetlerinde Ulusal Akreditasyon Sistemi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) Akreditasyon Standartları yayınlandı. II.Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı. 7 Haziran 2017 - Ankara Hastane Kalite Yönetim Sistemleri Çalıştayı / 26 Mayıs 2017 “Hastane Akreditasyon Program Rehberi” ile “Hastane Akreditasyon Standartları Uygulama Rehberi” yayınlandı. Kapasite Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi. / 10 - 12 Mayıs 2017 Bilim Kurullarımızın İlk Toplantısı Yapıldı. / 11 Nisan 2017 - Ankara TOBB Sağlık Kurumları Meclis Toplantısına Davet Edildik. / 7 Nisan 2017 - Ankara TÜM HABERLER