TÜSKAnet Öz Değerlendirme Simülasyon Programı ile Hastanenizin Akreditasyon İçin Hazır Olup Olmadığını Test Edebilirsiniz.

Ülkemizde sağlıkta ulusal ve uluslararası akreditasyon programlarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla görev yapan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA), hastanelere yönelik akreditasyon süreçlerini “TÜSKAnet Akreditasyon Yönetim Sistemi’’ üzerinden gerçekleştirmektedir.

TÜSKAnet Akreditasyon Yönetim Sistemine üye olan ve akreditasyona yönelik hazırlık çalışmaları yapan hastaneler, Öz Değerlendirme Simülasyonunu kullanarak mevcut durumlarını değerlendirmeimkânına sahiptirler.

Öz Değerlendirme, akreditasyon programına başvuran bir hastanenin, başvurusu onaylandıktan sonra 1 ay içerisinde Sağlıkta Akreditasyon Standartları Hastane Seti çerçevesindetüm standart ve değerlendirme ölçütleri ele alınarak kendini değerlendirdiği ve raporuTÜSKA’ya göndermek ile yükümlü olduğu bir süreçtir.Hastane tarafından gönderilen öz değerlendirme raporu, TÜSKA tarafından 1 ay içerisinde incelenir. Öz değerlendirme sonucuna göre standartların en az %85 oranında karşılanması durumunda akreditasyon denetimi planlanabilmektedir. Standartların %84 ve altında karşılanması durumunda ise akreditasyon başvuru süreci sona erdirilir.

Öz Değerlendirme Simülasyonu ilehastane akreditasyon programına başvuru yapmayı düşünen fakat henüz başvuru yapmamış ya da başvuru aşamasında olan bir hastane, mevcut durum analizi yaparak iyileştirilmesi gereken alanlarını görme ve akreditasyon denetiminden önce iyileştirmeimkânı bulabilecektir.

TÜSKA Hastane Akreditasyon Programına başvuracak hastanelerimizi daha iyi hazırlanmaları için TÜSKAnet Akreditasyon Yönetim Sistemi üzerinden Öz Değerlendirme Simülasyonu yapmaya davet ediyoruz.

öz değerlendirme simülasyonu

“TÜSKA Denetçi Eğitim Programı” Yürürlüğe Girdi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine (ADSM) yönelik TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı Pilot Çalışmaları başladı… Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayları Belirlendi (05.02.2018) TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı SAS Hastane Seti ISQua Tarafından Yeniden Akredite Edildi. Yoğun talep nedeniyle Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Aday Adayı Başvuruları 17 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. “Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı. -- İlan Güncellendi (12.01.2017) TÜSKAnet Öz Değerlendirme Simülasyon Programı ile Hastanenizin Akreditasyon İçin Hazır Olup Olmadığını Test Edebilirsiniz. Sağlık Turizmi Geliştirme Çalıştayı’na Davetli Misafir olarak katıldık… Hastane Kalite Yönetim Sistemleri (Mevcut Durum Analizi) Çalıştay Raporu 34. ISQua Konferansı ve ISQua Genel Kurul Toplantısına Katıldık – Londra Akademi-Klinik İşbirliği Olarak Kalite İyileştirme Uygulaması "Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi" Yayın Hayatına Başladı Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde, Sağlık Hizmetlerinde Ulusal Akreditasyon Sistemi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) Akreditasyon Standartları yayınlandı. II.Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulu Toplantısı yapıldı. 7 Haziran 2017 - Ankara Hastane Kalite Yönetim Sistemleri Çalıştayı / 26 Mayıs 2017 “Hastane Akreditasyon Program Rehberi” ile “Hastane Akreditasyon Standartları Uygulama Rehberi” yayınlandı. Kapasite Geliştirme Eğitimi Gerçekleştirildi. / 10 - 12 Mayıs 2017 Bilim Kurullarımızın İlk Toplantısı Yapıldı. / 11 Nisan 2017 - Ankara TOBB Sağlık Kurumları Meclis Toplantısına Davet Edildik. / 7 Nisan 2017 - Ankara TÜM HABERLER