TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı SAS Hastane Seti ISQua Tarafından Yeniden Akredite Edildi.

Bilindiği üzere TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlarak ISQua (The International Society for Quality in HealthCare) tarafından akredite edilen Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Hastane Seti (v1.1) esas alınmaktadır.

SAS Hastane Seti (v1.1)’in ISQua tarafından yeniden akredite edilmesine yönelik, Sağlık Bakanlığı ve Enstitümüz işbirliğinde oldukça yoğun bir çalışma süreci gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, Enstitümüzce yürütülen Hastane Akreditasyon Programı kapsamında yapılan denetçi eğitimleri, çalıştaylar,  pilot çalışmalar vb faaliyetler sırasında standartlara yönelik tüm kullanıcılardan (TÜSKA çalışanları, TÜSKA akreditasyon denetçileri, TÜSKAnet akreditasyon yönetim sistemi kurumsal üyeleri ve Hastane Akreditasyon Programı pilot çalışma hastaneleri) alınan her türlü geri bildirimler derlenerek Sağlık Bakanlığına iletilmiştir.

Standartlara yönelik alınan geri bildirimler, ISQua ilkeleri ve uluslararası literatür incelemeleri doğrultusunda SAS Hastane Seti (v1.1), Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından revize edilmiş ve standartların ISQua tarafından yeniden akreditasyonuna yönelik bir dizi çalışma yürütülmüştür.

Standartların yeniden akreditasyonuna yönelik bu yoğun çalışma süreci neticesinde,SAS Hastane Seti (v2.0/2017) ISQua tarafından Aralık 2021 tarihine kadar yeniden akredite edilmiştir. 

SAS Hastane Seti (v2.0/2017),TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı kapsamında 23Temmuz 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kullanılacak, standartlara uyum sağlanması amacıyla kurumlara 6 ay süre tanınacaktır.

Bu süreçte TÜSKA Hastane Akreditasyon Programına yönelik uygulamalar "Standart Setlerinin TÜSKA Akreditasyon Programları'nda Kullanılma Süreci Hakkında Prosedür" kapsamında yer alan aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yürütülecektir;

  1. Standartların revizyonu/reakreditasyonu durumunda, kurumlara standartlara uyum sağlamaları açısından 6 ay süre tanınır.

  2. Revize/Reakredite Standart Seti, Enstitü web sayfasından ilan edildiği tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer.

  3. Revize/Reakredite Standart SetiEnstitü web sayfasından ilan edildiği tarihte,

    1. Başvurusu kabul edilmiş ve öz değerlendirme sürecini revize/reakredite olmayan standart seti ile tamamlamış olan kurum, akreditasyon denetim takvimi, revize/reakredite standart setinin geçerli olacağı süreden önceki döneme denk gelecek şekilde belirlenir ise, revize/reakredite olmayan standart seti ile; revize/reakredite standart setinin geçerli olacağı süreden sonraki dönem içinde yapılacak şekilde belirlenir ise, revize/reakredite standart seti ile denetime girer.

    2. Başvurusu kabul edilmiş ancak henüz öz değerlendirme sürecini tamamlamamış olan kurum, akreditasyon denetim takvimi, revize/reakredite standart setinin geçerli olacağı süreden önceki döneme denk gelecek şekilde belirlenir ise,revize/reakredite olmayan standart setiile; revize/reakredite standart setinin geçerli olacağı süreden sonraki dönem içinde yapılacak şekilde belirlenir ise, revize/reakredite standart seti ile denetime girer.

  4. Revize/Reakredite Standart Seti Enstitü web sayfasından ilan edildiği tarihten sonrabaşvuru yapan kurum,akreditasyon denetim takvimi, revize/reakredite standart setinin geçerli olacağı süreden önceki döneme denk gelecek şekilde belirlenir ise, revize/reakredite olmayan standart setiile; revize/reakredite standart setinin geçerli olacağı süreden sonraki dönem içinde yapılacak şekilde belirlenir ise, revize/reakredite standart seti ile denetime girer.

  5. Revize/Reakredite Standart Setinin geçerli olacağı süreden sonraki döneme denk gelen her türlü akreditasyon denetimi (denetim, yeniden denetim, ara denetimler) revize/reakredite standart seti ile gerçekleştirilir.

SAS Hastane Seti (v2.0/2017)’nin yeniden akreditasyonu sürecinde yürüttükleri değerli çalışmalarından dolayı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne teşekkür eder, standartların ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü

SAS Hastane Seti (v2.0/2017) için tıklayınız.

SAS Hastane Seti (v2.0/2017) Değişiklikler Tablosu için tıklayınız.

 

ISqua

“TÜSKA Diyaliz Merkezi Akreditasyon Programı” hazırlık çalışmalarımız başladı… TÜSKA Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Akreditasyon Programı Bilgilendirme Toplantılarımız başladı. TÜSKA olarak tüm paydaşlarımızın 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü’nü kutlarız. “Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi” yayın hayatına başladı. “İtiraz ve Şikâyetleri Değerlendirme Kurulu” toplandı. Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulumuzun üçüncü olağan toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Kalite Bilim Kurulumuzun üçüncü olağan toplantısı yapıldı. SAD Adayı Temel Eğitim Programı Genel Sınav Sonuçları Açıklandı! Akreditasyon Denetim Yöntemimiz "En İyi Uygulama 1.'si" Ödülü Aldı! Sağlıkta Akreditasyon Standartları-ADSM Setine İlişkin Görüş ve Öneri Alınması “Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Temel Eğitim Programı”düzenlendi. (26-30 Mart / 16-20 Nisan 2018 - Ankara) Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Temel Eğitim Programı Teorik Sınav Sonuçları Açıklandı! TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanlığı'na Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL atanmıştır. “TÜSKA Denetçi Eğitim Programı” Yürürlüğe Girdi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine (ADSM) yönelik TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı Pilot Çalışmaları başladı… Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayları Belirlendi (05.02.2018) TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı SAS Hastane Seti ISQua Tarafından Yeniden Akredite Edildi. Yoğun talep nedeniyle Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Aday Adayı Başvuruları 17 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. “Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı. -- İlan Güncellendi (12.01.2017) TÜSKAnet Öz Değerlendirme Simülasyon Programı ile Hastanenizin Akreditasyon İçin Hazır Olup Olmadığını Test Edebilirsiniz. TÜM HABERLER