Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine (ADSM) yönelik TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı Pilot Çalışmaları başladı…

Bilindiği üzere, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda ulusal ve uluslararası akreditasyon faaliyetleri, 6569 sayılı, “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, TÜSEB bünyesinde hizmet veren Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından gerçekleştirilmektedir.

İlk olarak “Hastane Akreditasyon Programı” olarak başlatılmış ve devam etmekte olan TÜSKA Akreditasyon Programı çalışmalarımıza,ikinci olarak “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri(ADSM) Akreditasyon Programı” ile devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede “TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı”nın başarısı için tüm süreçlerin sahada test edilmesine yönelik bir pilot çalışma yürütülmesi planlanmıştır. TÜSKA tarafından gerçekleştirilecek olan ADSM Akreditasyon Programına yönelik pilot çalışmalar, sektörün temel hizmet sunucularını kapsayacak şekilde, bir kamu, bir özel ve bir üniversite ADSM’de yürütülecektir. İlgili sektör temsilcileri ile görüşmeler yapılarak, kurumlardan gelen talep, gönüllülük, isteklilik, liderlik desteği, akreditasyona uygun altyapının varlığı gibi ilkeler baz alınarak pilot çalışmaların aşağıdaki kurumlar ile gerçekleştirilmesi planlanmıştır;

  • Bolu İzzet Baysal ADSM
  • Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastanesi
  • Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Bu kapsamda,22.02.2018 tarihinde, Ankara’da ilgili kurum yöneticileri ve kalite temsilcilerinin katılımıyla, “TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı Pilot Uygulama Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirilerek, pilot çalışma süreci başlatılmış olup bu sürecin yaklaşık 3 aylık bir sürede tamamlanması beklenmektedir. Pilot Uygulama sürecinde ADSM Akreditasyon Programına yönelik tüm aşamalar gözden geçirildikten sonra TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı başvuruları alınmaya başlanacaktır.

TÜSKA ADSM Akreditasyon Programında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ISQua tarafından akredite edilen Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) ADSM Seti (v1.1/2015) kullanılacaktır.

ADSM’lerin akredite edilmesine yönelik ülkemizde ulusal anlamda bir ilke imza atacak olan Enstitümüz, pilot çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ışığında, programın içeriğine ilişkin kapsamlı bilgilerin yer alacağı ‘ADSM Akreditasyon Program Rehberi’, denetçi adaylarına yönelik ‘ADSM Akreditasyon Denetim Rehberi’ ve akredite olmak isteyen ADSM’lerin yararlanabileceği bir “ADSM Akreditasyon Standartları Uygulama Rehberi” hazırlamayı hedeflemektedir.

TÜSKA ADSM Akreditasyon Programına yönelik çalışmaların ülkemiz için hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygı ile duyururuz.

SAS ADSM (v.1.1/2015) için tıklayınız.

 
 
 
 
“TÜSKA Diyaliz Merkezi Akreditasyon Programı” hazırlık çalışmalarımız başladı… TÜSKA Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Akreditasyon Programı Bilgilendirme Toplantılarımız başladı. TÜSKA olarak tüm paydaşlarımızın 9 Haziran Dünya Akreditasyon Günü’nü kutlarız. “Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi” yayın hayatına başladı. “İtiraz ve Şikâyetleri Değerlendirme Kurulu” toplandı. Ulusal Akreditasyon Bilim Kurulumuzun üçüncü olağan toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Kalite Bilim Kurulumuzun üçüncü olağan toplantısı yapıldı. SAD Adayı Temel Eğitim Programı Genel Sınav Sonuçları Açıklandı! Akreditasyon Denetim Yöntemimiz "En İyi Uygulama 1.'si" Ödülü Aldı! Sağlıkta Akreditasyon Standartları-ADSM Setine İlişkin Görüş ve Öneri Alınması “Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Temel Eğitim Programı”düzenlendi. (26-30 Mart / 16-20 Nisan 2018 - Ankara) Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayı Temel Eğitim Programı Teorik Sınav Sonuçları Açıklandı! TÜSEB Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanlığı'na Prof. Dr. Figen ÇİZMECİ ŞENEL atanmıştır. “TÜSKA Denetçi Eğitim Programı” Yürürlüğe Girdi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine (ADSM) yönelik TÜSKA ADSM Akreditasyon Programı Pilot Çalışmaları başladı… Sağlıkta Akreditasyon Denetçi Adayları Belirlendi (05.02.2018) TÜSKA Hastane Akreditasyon Programı SAS Hastane Seti ISQua Tarafından Yeniden Akredite Edildi. Yoğun talep nedeniyle Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi Aday Adayı Başvuruları 17 Ocak 2018 tarihine kadar uzatılmıştır. “Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı. -- İlan Güncellendi (12.01.2017) TÜSKAnet Öz Değerlendirme Simülasyon Programı ile Hastanenizin Akreditasyon İçin Hazır Olup Olmadığını Test Edebilirsiniz. TÜM HABERLER